03.08.2021

MÜNHAL KADRO SINAV İLANI

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Rırat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 
DUYURU
Müdürlüğümüz de münhal bulunan ilişik listede unvanı, sınıfı ve kadro dereceleri yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince sınavla personel alımı yapılacaktır.
A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak,
2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli ol mak ,
3- İl dışından başvuranlar için bulunduğu görev mahallinde iki yıl, İl içinden başvuranlarda ise 6 ay görev süresini doldurmuş olmak,
4- Asaleti tasdik edilmiş olmak.
B- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1- Yardımcı Hizmetler Kadroları için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.
c) Kaloriferci kadrosu için Kalorifercilik Sertifikasına sahip olmak.                                                                                                                                                                                                          d) Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak.
C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Kaloriferci kadrosuna müracaat edenler için Kalorifercilik Sertifikası, (Başvuru esnasinda sisteme yüklenecek.)
D- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Müracaat etmek isteyenler DİBBYS\Sınav\Taşra Nakil Sınavları\Müftülük Personeli Nakil Sınav Başvuru programı üzerinden başvurularını ilan edilen ayın 1-15 günleri içerisinde yapmaları gerekmektedir.
2- Sınav başvuraları ilgili program üzerinden yapılacağı için posta yada elden müracaat alınmayacaktır.
3- Adaylar münhal olan kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
E- SINAV İŞLEMLERİ
- Hizmetli, Bekçi, ve Kaloriferci kadroları için sınav sözlü olarak yapılacaktır.
*Mesleki Bilgi (50 puan)
*Mesleki Uygulama (50 puan)
konularında 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
2- Adaylar, sınava gelirken müracaat esnasında sisteme yükledikleri evrakları yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.
3-  İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
F- SINAV SONUÇLARI VE DİĞER HUSUSLAR
1- Sınav sonuçları sınav işlemlerinin tamamlanmasından sonra DİBBYS \ Sınav \ Taşra Nakil Sınavları \ Müftülük Personeli Nakil Sınav Başvuru sayfasından öğrenebileceklerir.
2- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belgeyi sisteme yüklediği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
3- Sınav ve atama sürecinde Müftülüğümüzün İnternet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
RIFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bekçi
Biriminde
RIFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bekçi
Biriminde
RIFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bekçi
Biriminde
RIFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bekçi
Biriminde
RIFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetli
Biriminde
RIFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetli
Biriminde
RIFAT BÖREKÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kaloriferci
Biriminde