03.08.2021

AŞERE-TAKRİB KURSUNU DIŞARIDAN BİTİRENLER İÇİN YAPILACAK YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ İLE İLGİLİ DUYURU

AŞERE-TAKRİB KURSUNU DIŞARIDAN BİTİRENLER İÇİN YAPILACAK YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ İLE İLGİLİ DUYURU
    1. Başkanlığımızca, Aşere-Takrib Kursunu dışarıdan bitirenler için yapılacak olan yazılı sınav, 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14.00'te Başkanlıkça belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır.
    2. Adayların saat 13.00'te aşağıda adresleri yazılı olan Eğitim Merkezlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav günü adaylar yanlarında Kimlik Belgesi, İcazet Belgesi ile Hafızlık Belgesini mutlaka getireceklerdir. Belgelerini yanlarında getirmeyenler sınava alınmayacaktır.
    3. Adayların girecekleri yazılı sınav merkezleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Müracaatta Bulunduğu İl
Yazılı Sınav Merkezi
*Balıkesir
*Bursa
*Çanakkale
*Düzce
*İstanbul
*Kırklareli
*Kocaeli
*Sakarya
*Yalova
*İstanbul Haseki Reisülkurra Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü
*Yukarıdaki iller dışında kalan diğer tüm iller.
*Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

    4. Yazılı sınavı kazananlar için sözlü mülakat tarih ve yerleri Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasından (egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr) yayınlanacaktır.
    5. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir yazı gönderilmeyecektir.
    6. Yazılı Sınavın Yapılacağı Yere Ait İletişim Bilgileri:
* Haseki Reisülkurra Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Haseki Sultan Mah. Cevdet Paşa Cad. N0:126
Haseki Külliyesi/Fatih/İSTANBUL

* Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 (Kocatepe Cami Yanı)
Çankaya/ANKARA

 

                            EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ