19.03.2021

Nail ÇAM

     1973 yılında Aydın ili Karpuzlu ilçesi Yağşılar köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Lisesini İzmir/Urla ve Aydın/Çine'de; İlahiyat Fakültesini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. İstanbul Haseki Dini Yüksek ihtisas Merkezini bitirdi. (2008)
1993-2010 yılları arasında Aydın-Çine, İzmir-Konak ve Buca’da İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak görev yaptı. 2010-2021 yılları arasında Manisa Eğitim Merkezinde Eğitim Görevlisi olarak görev yaptı.
     2015 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında "Cenine Yönelik Tıbbi Müdahalelerin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" konulu yüksek lisans tezini tamamladı.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı'nda “Psiko-Sosyal Gerçekliğin Fıkhi Ahkâmın İnşaındaki Rolü” isimli doktora çalışmasına devam etmektedir.
“İSLAM HUKUKUNDA CENİN AHKÂMI” isimli kitabı “İZ Yayıncılık” tan yayımlanmıştır.
Hocamız, 05.02.2021 tarihinde Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezindeki Eğitim Görevliliği görevine başlamış olup halen bu görevine devam etmektedir.